Při nákupu nad 2000 Kč s DPH získáváte dopravu zdarma! Sleva po registraci 5% až 10% (nevztahuje se na již zlevněné zboží).

Podmínky používání stránek

Obecná ustanovení

Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost

Renáta Havranová s. r. o. 

se sídlem 

Revoluční 2732/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem


IČ: 08473331

nejsme plátci DPH

DIČ: CZ08473331

(dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli představují všechna práva vyplývající z licence podle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož ik výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách. Tato webová aplikace je provozována s použitím licence aplikace Web Content Management System jejímž vlastníkem je společnost JMPOST. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek mastodontcz.ustipost.name (dále jen Podmínky). Internetové stránky mastodontcz.ustipost.name jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito Podmínkami. Způsob užívání Uživatel se zavazuje, že při používání stránek mastodontcz.ustipost.name se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Pravidly a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek, mastodontcz.ustipost.name nebo jinak zneužívat
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů
  • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek mastodontcz.ustipost.name které jsou vyloučeny z  používání veřejnosti
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Obsah internetových stránek mastodontcz.ustipost.name má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek mastodontcz.ustipost.name. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek mastodontcz.ustipost.name. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek mastodontcz.ustipost.name.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky mastodontcz.ustipost.name nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být zcela nebo částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů. Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí. Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je oprávněn Provozovatel kdykoliv změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny 21. 02. 2017.

 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím